[zaloguj się]
CZTERMIESIĘCZNY   Cn; Linde XVII w. (z Cn).