[zaloguj się]

CZTERZYLEĆNY (1) ai

Fleksja

N sg m cztórzylećny.

stp, Cn, Linde brak.

Mający, trwający cztery lata, czteroletni: Quadrimus, Czterzy lyećny. Murm 6.

Cf CZTERLETNI, CZWOROLETNY

LZ