[zaloguj się]

CZWARTANA (3) sb f

Oba a pochylone (w pierwszym 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
D czwårtånie
A czwårtåny
L czwårtånie

sg D czwårtånie (1).L czwårtånie (1).pl A czwårtåny (1).

stp, Cn, Linde brak.

lek. Choroba, objawiająca się nawrotami gorączki co czwarty dzień; gorączka, malaria (kontaminacja lat. quartana (febris) i pol. czwartaczka) (3): á táko/ gdy ſye tho [mocz czarny] przygodźi w Czwartanie/ zdrowie známionuie: [...]. Mocz przeźroczyſty/ iáko rog láterniowy/ niedoſtátek śledźiony známionuie/ á ſłożenie ku Czwartanie. SienLek 26v, 30.

Synonimy cf CZWARTACZKA.

Cf CZWARTACZKA

ZZie