[zaloguj się]

CZWORODROŻNY (1) ai

Fleksja

N sg n czworodrożn(e).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Przymiotnik odczworodroże: Quadrivium. Gdzie ſie cztery drogi ſchodzą/ czworodrożne roſtánie. Mącz 335b.

ZZie