[zaloguj się]

CZWORODZIENNY (2) ai

Fleksja

N sg m czworodzienny (2).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) – XVII w.

Trwający cztery dni; czterodniowy; quadriduanus Mącz (2): Quadriduanus, Czworodźienny Mącz 335a; Quadriduanus, Czworodźienny/ álbo Czterodźienny. Mącz 339d.

Cf CZTERDNIEWNY, CZTERDZIENNY, CZTERODZIENNY, CZTERYDNIOWY, CZTERZDNIOWY, CZWARTODNIOWY, [CZWARTODNY], CZWARTODZIENNY

ZZie