[zaloguj się]

CZWORODZIURNY (1) ai

Fleksja

N sg m czworodziurny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Mający cztery dziury: Quadriforo [lege: quadriforis], et hoc quadrifore, O czterech dziurách/ czworodziurny. Mącz 335a.

Cf CZWORODZIURY

ZZie