[zaloguj się]
CZWOROGRANISTOŚĆ  Cn s.v. czworogranista rzecz; Linde bez cytatu.

Cf CZWOROGRANNOŚĆ, CZWOROGRAŃ