[zaloguj się]

CZWOROGRANISTY (8) ai

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
mNczworogranisty fNczworogranistå
pl
G czworogranistych

sg m N czworogranisty (5).f N czworogranistå (2); -å (1), -(a) (1).pl G czworogranistych (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Mający cztery boki, czworoboczny (o formach płaskich i przestrzennych); quadrarius, quadratus Calep, Cn; quadrangularis BartBydg; compluviatus, conquadratus, cubicus, impluviatus, perquadratus, quadrangulus, quadratis angulis Cn (8): Murm 140; BartBydg 127b; A ołtarz/ dwánaśćie łokći ná dłużą y ná dwánaśćie łokći na ſſerzą: cżworográniſthy á rownych bokow [guadrangulatum aequis lateribus]. Leop Ez 43/16; Item, Cybium, Rodzay nieyáki ryb czworográniſtych. Mącz 76a; Quadrarius – Wteczeeri [!] rogy czworograniſti. Calep [882]a; Tessella – Wſzelyaka rzecz czworograniſtą, badz czegla albo koſtka. Calep 1059a, 883a, 1059a.

Synonimy cf CZWOROGRANIASTY.

Cf CZWOROGRANIASTY, CZWOROGRANISTOUKOŚNY, CZWOROGRANNY, CZWOROGRANOWITY

ZZie