[zaloguj się]

CZWOROGRANNY (22) ai

Oba o jasne; -a-: -å- Mącz (18 : 4).

Fleksja
sg
mNczworogranny fNczworogrannå nNczworogrann(e)
G Gczworogrann(e)j Gczworogrann(e)go
A Aczworogranną A
I I Iczworogrannym
pl
N m an czworogrann(e)
subst czworogrann(e)
I m czworogrann(e)mi

sg m N czworogranny (7).f N czworogrannå (3).G czworogrann(e)j (1).A czworogranną (2).n N czworogrann(e) (3).G czworogrann(e)go (1).I czworogrannym (1).pl N m an czworogrann(e) (1).subst czworogrann(e) (2).I m czworogrann(e)mi (1).

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z tych samych przykładów) i XVIIIXIX w.

1. Mający cztery boki; czworoboczny (o formach płaskich i przestrzennych); quadrangulus, quadrarius, quadratus, quadrus, tetragonus Mącz (21): Cerostrotum, picturae genus Czworo gránne malowánie równie/ ták yáko zwykli Teſzarze ſtoły czinić/ foremnie kłádąc rozmáyitych farb drzewa ná cztery gránie Mącz 49c; Obeliscus, Czworogránny proſty/ á podługowáty kámień/ ná wierſzchu yákoby rożen zákończony. Mącz 256b; Quadrus, Czworogránny/ o czterech rogách álbo kątách. Mącz 334d; Quadrum, Nieco czworogránnego. Mącz 335b; Figura cuius latera omnia sunt aequalia anguli vero obliqui, To yeſt tákowego xtáłtu y formy gdy czworogranną figurę ná vkoś położy/ yáko też bywáyą skleyáne ſzyby czworogranne. Mącz 355c; Tetragonus sive tetragonum. Czworogránny álbo czworokątny/ co zwłaſzczá yeſt o czterech kąćiech. Mącz 453a, 102b, 240c, 334a [2 r.], 334d [2 r.], 335b (21).
2. Gruby, tęgi, krępy (1): Quadrati boves grandibus membris, Czworogranne woły/ to yeſt/ welmi [!] wielkie. Mącz 335b.

Synonimy cf CZWOROGRANIASTY.

Cf CZWOROGRANIASTY, CZWOROGRANISTY, CZWOROGRANOWITY

ZZie