[zaloguj się]

CZWOROGRANOWITY (2) ai

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
fNczworogranowitå nNczworogranowit(e)

sg f N czworogranowitå (1).n N czworogranowit(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Mający cztery boki, czworoboczny (o formach płaskich i przestrzennych) (2): Molucrum, Czworogránowite drzewo którego ku ofiárowániu ſtárzy vżywáli. Mącz 230a; Vermiculatum opus, Robotá tákowa czworogránowita/ yákie bywáyą ſtoły y skrzynki/ też tłá gránowitym áſtrychem rozmáyityeh farb położone. Mącz 485a.

Synonimy cf CZWOROGRANIASTY.

Cf CZWOROGRANIASTY, CZWOROGRANISTY, CZWOROGRANNY

ZZie