[zaloguj się]
CZWOROGRAŃ  Cn s.v. czworogranista rzecz; Linde XVIII w.: czworogran.

Cf CZWOROGRANISTOŚĆ, CZWOROGRANNOŚĆ