[zaloguj się]

CZWOROKSTAŁTNY (1) ai

Fleksja

N sg m czworokståłtny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Mający cztery kształty: Quadriformis, et hoc quadriforme, O czterech xtałtách/ czworoxtałtny. Mącz 335a.

ZZie