[zaloguj się]

CZWORONAŚCIE (1) nm

Fleksja

A f czworonåście.

stp (aneks) notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Liczebnik zbiorowy; czternaścioro: yz Tatarom wroczyly poddany krola yego M. czworonaſczye czeladzy smoylowy za barani to yeſt za pyecz tiſfyeczi za kazdego barana po dzieſſyaczy aſpr LibLeg 11/108v. [Svmmuiąc tedy pokolęniá od Abrahama aſz do Dáwida ieſt pokolęnié czworonáśćie. Od Dáwida zaś aſz do przeprowadzęniá do Babylonu pokolęnié/ téſz czworonáśćie. Od przeprowadzęniá potęm do Babylonu aſz do Chriſtuſa pokolęnie także czworonáśćie. MurzNT Matth 1/17 (Linde).]

Cf CZTERNAŚCIE

ZZie