[zaloguj się]

CZWOROROCZNY (1) ai

Fleksja

N sg m czwororoczny.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Trwający, mający cztery lata; czteroletni: Quadrimus, Czwororoczny/ cztery látá máyący. Mącz 335a.

Synonim: czworoletny.

ZZie