[zaloguj się]

[CZWOROROGI ai

Fleksja

L pl czwororogich.

stp, Cn brak.

Mający cztery rogi: IEZVITOWie/ ábo właſniey Loiolitowie ſzkolni mniſzy w cżarnych płaſzcżách/ o cżwororogich bierećiech TurnZwierc E2 (Linde).

Cf CZWOROROŻNY]

ZZie