[zaloguj się]

CZWOROROŻNOŚĆ (1) sb f

Fleksja

N sg czwororożność.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Czworokątność: Quadratura, et quadratio, Czworogránność/ czwororożność. Mącz 335b.

Synonim: czworogranność.

ZZie