[zaloguj się]

CZWOROSETNY (2) nm

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
sg
mNczworosetny nN
G Gczworosetn(e)go

sg m N czworosetny (1).n G czworosetn(e)go (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Liczebnik porządkowy; czterechsetny; quadringentesimus Mącz (2): Quadringentesimus, Czworoſetny. Mącz 335b.

Zestawienie liczebnikowe (1): Anno urbis quadringentesimo secundo, Látá od záłożenia miaſtá Rzymskiego czworoſetnego wtórego. Mącz 335b.

Cf CZTERSETNY, CZTERYSETNY

ZZie