[zaloguj się]
CZWOROSKRZYDŁY  Cn s.v. drzwi dwuskrzydlaste, kobyłka; Linde XVII w. (z Cn) s.v. drzwi.