[zaloguj się]
CZWOROSZCZEPNY   Cn; Linde XVII w. (z Cn).