[zaloguj się]
CZWORY  Cn s.v. czwor; Linde bez cytatu.