[zaloguj się]

[CZWORYNEK nm

Fleksja

N sg czworynek.

stp brak, Cn s.v. czwórka.

Znaczenia
Czwórka; quaternio Cr: Quaternio Cżworynek. UrsinGramm 144 (Linde).]

ZZie