[zaloguj się]

CZYJŻEKOLWIEK (3) pron

Oba e oraz o jasne.

Fleksja

sg f G czyjiżkolwiek (1).I czyjążkolwiek (1).pl N subst czyjeżkolwiek (1).

stp, Cn, Linde brak.

Zaimek przymiotny dzierżawczy, nieokreślony (uogolniający) (3): rozpomnieć raczycie, jeśli się w Polscze to ma dziać, co kto chce, czy to co prawa uczą a potrzebują ku dobremu RP a nie jednej tylko czyjiżkolwiek osoby chceniu? Diar 36; CzechEp 26; Ták téż praetenſie wſzelákié/ z którychkolwiek miar/ y czyieżkolwiek ceſsię ważné nie ſą/ áni bydź mogą. SarnStat 15.

KN