[zaloguj się]

CZYNEROWY (1) ai

Fleksja

N sg n czynerow(e).

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik utworzony prawdopodobnie przez przekształcenie łacińskiego wyrazu cerrinus:
Zestawienie: bot. »czynerowe drzewo« = Quercus cerrus L.; gatunek dębu, tzw. dąb burgundzki albo frędzelkowy (cf czes. dub cerový): Cerrus, arboris species ex glandinum genere, Czinerowe drzewo. [...] Cerrinus calix, Kubek z tego drzewá. Mącz 49c.

KN