[zaloguj się]

CZYNSZOWANIE (2) sb n

o oraz a jasne; tekst nie oznacza -é.

Fleksja
sg
N czynszowani(e)
G czynszowaniå

sg N czynszowani(e) (1).G czynszowaniå (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Składanie opłaty obowiązującej jedną ze stron na rzecz drugiej na podstawie rozporządzenia władz lub obustronnej umowy (1): Pensio, Zápłátá/ czinſzowánie/Czinſz/ Lichwá. Mącz 288c.
2. Pobieranie procentu od kapitału (1): Quincunces usurae, Lichfy trwáyące przes pięć mieſięcy [...] Oſtateczne ſiedmi mieſięcy tego roku [...] ſą wolne od czynſzowánia Mącz 342c.

Synonimy: 1. lichwa, zapłata; 2. lichwa, płat.

Cf CZYNSZ, CZYNSZOWAĆ

LZ