[zaloguj się]

CZYNSZOWNY (1) ai

Fleksja

N sg m czynszowny.

stp, Cn, Linde brak.

praw. Przymiotnik odczynsz”; należący do czynszu; płacący czynsz: Vectigalis, Hołdowny/ czynſzowny/ kto zwłaſzczá cło/ pobór/ dań y ynſze podátki winien dáć. Mącz 477a.

Synonim: hołdowny.

Cf CZYNSZOWY

LZ