[zaloguj się]
CZYRNIWY   stp; Cn, Linde brak.

Cf CZARNAWY