[zaloguj się]

CZYRSTWIĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes czyrstwi.

stp brak, Cn: czerstwić, Linde XVII w.: czerstwić.

Rzeźwić, pokrzepiać; regere, vegetare Cn [kogo]: TA wodka gdy ią ktho pije krew cżyſci/ cżłowieka cżirſtwi FalZioł II 5b.

Synonim: krzepić.

Formacje pochodne: czyrstwieć, obczerstwieć; oczerstwiać się, rozczerstwiać się.

Cf CZERSTWIENIE

ZZa