[zaloguj się]

CZYRWIK (1) sb m

Fleksja

N sg czyrwik.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu: czerwik.

Dem. odczerw” 'robak': Vermiculus czyrwik Mymer2 28.

Synonim: robaczek.

LZ