[zaloguj się]

CZYSŁO (1) sb n

Fleksja

N sg czysło.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI(XVII) w.

Liczba, cyfra, suma:
Zestawienie: astr. »złote czysło« = liczba określająca miejsce danego roku w cyklu księżycowym (19 lat), stanowiąca resztę, otrzymywaną przy podzieleniu przez 19 liczby bieżącej roku, powiększoną o 1: [Te]go Roku [1563] będzie Złote Ciſlo 6. Goski ktv.

LZ