[zaloguj się]

CZYŚCIĄCY (11) part praes act

czyściący (10), czyszciący a. czyściący (1) Calep.

Fleksja
sg
mNczyściący fNczyściąc(a) nNczyściąc(e)
A Aczyściącą A
pl
N subst czyściąc(e)
I n czyściąc(e)mi

sg m N czyściący (2).f N (attrib) czyściąc(a) (1).A czyściącą (5).n N czyściąc(e) (1).pl N subst czyściąc(e) (1).I n czyściąc(e)mi (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: czyszczący s.v. czyścić.

Usuwający brud, zanieczyszczenie; detersorius, smegmaticus Mącz (11): Rallum, [...] Naczynie/ krój płużny oskrobuyące/ cziśćiące. Mącz 345b; Smigmaticus [!], [...] Detersorius, Czyściący/ purguyący. Mącz 397d.
a. Usuwający z organizmu ludzkiego szkodliwe substancje (5): Bluſzcż acżkolwiek ieſt gorzki: [...] á tak ieſt dobry naprzeciwko cżyrwoney niemoczy. [...] á przeto też przeciwnym niemoczam pomaga ma mocz trawiączą/ cżyſciączą/ y boleſci vſmierzaiączą FalZioł I 48d.

czyściący czego (2): Ieſt bylicza otwieraiącza drog y żył cżiſciącza FalZioł I 9a, 112b.

czyściący co (2): Epispastica, Lekárſtwá nieyákie wyciągáyące ropę na wierzch a cziściące ránę. Mącz 106d; SienLek 19v.

α. Powodujący rozwolnienie, przeczyszczenie; catharticus Calep (4): Ieſt dwoiakie wilcże łyko/ iednoż nalepſze ieſt na kthorim ieſt wiele liſcia [...] Ma mocz cżyſciączą/ ocieraiączą dla ſwéy zbytniey oſtroſci FalZioł I 76b, 85b, 93d; Catharticus ‒ Cziſzcziący. Calep 172a.

Synonimy: chędożący, purgujący; a. purgujący.

Cf CZYŚCIĆ

BZ