[zaloguj się]

[CZYŚCICA sb f

Fleksja

N sg czyścica.

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

bot. Linaria vulgaris Mill. (Rost); lnica, roślina o dzialaniu przeczyszczającym:
Zestawienie: »czyścica czarna«: Cżyśćicá cżarna SienHerb D2#v; Cżyśćicá cżarna/ Clinopodium quorundam. Braunglidtkraut. M. 815 [= Pseudoclinopodium P.A. Matthiolus, Commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis..., Wenecja 1565, 815] SienHerb I3#v.

Cf CZYŚCIEC, CZYŚCISZ]

MK