[zaloguj się]

CZYŚCIONY (7) part praet pass impf

czyściony, czyścion (6), czyścony (1); czyścion(y) Mącz (5), SienLek; czyścony WujNT. czyściony (4), czyścion (1), czyściony a. czyścion (2); czyściony Mącz (4); czyścion SienLek.

o jasne.

Fleksja
sg
mNczyściony
pl
N subst czyściony, czyścon(e)
G czyścionych

sg m N czyściony (4).pl N subst (praed) czyściony (1) SienLek, czyścon(e) (1) WujNT.G czyścionych (1).

stp brak, Cn: czyszczony, Linde brak.

1. Usuwany jako zbytecznα lub szkodliwa substancja z organizmu ludzkiego (1):
Szereg:»wypądzany a czyściony« (1): Lekárſtwo w tym zależy/ áby ćiáłu potrzebne á ſłuſzne rzeczy były dawány: á zbytnie záſye/ y ſzkodzące/ były wypądzány á czyśćiony. SienLek 32.
2. Kastrowany, trzebiony, rzezany; castratus Mącz, Cn; excastratus, sectarius Cn (5): Verrinus, vyeprz czyscyony BartBydg 168; Caper, Cziściony/ wyrzniony koziel. Mącz 34b; porcus castratus, Cziśćiony wieprzek. Mącz 204d; Vervex, Skop/ cziściony báran. Mącz [489]a, 308a.
3. Rozgrzeszony, oczyszczony z popełnionych win (1): Ten wierzymy być ogień czyścowy/ w ktorym duſze bywáią czyścone/ iáko złoto w piecu. WujNT 585.

Synonimy: 1. wypądzany; 2. wyrzniony.

Cf CZYŚCIĆ, NIECZYŚCIONY

BZ