[zaloguj się]
CZYŚCISZ   stp; Cn, Linde brak.

Cf [CZYŚCICA], CZYŚCIEC