[zaloguj się]

CZYŻYK (4) sb m

Fleksja
sg pl
N czyżyk czyżyki, czyżykowie

sg N czyżyk (2).pl N czyżyki (1) SienLek, czyżykowie (1) RejWiz.

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

zool. Fringilla spinus L. (Rost); dem. odczyż (4): Więc około w klatecżkach rozni ptacy wiſzą/ [...] Irowie/ Cżyżykowie/ Ziąbki/ y Szcżygłowie/ Ktorzy práwie ná zdrádzye ſą iáko łotrowie. RejWiz 103, 28; A cżyżyk po komnácie też latał ſpiewáiąc RejFig Aa8v; Leśni ptacy y źwierzętá/ zdrowſze ſą niż domowe/ Kuropátwá/ ćietrzeẃ/ párdwá/ Drop á lekka potráwá Czyżyki z iábłki. SienLek 6v.

KN