[zaloguj się]

[ĆWICZONOŚĆ sb f

Fleksja

A sg ćwicz(o)ność.

stp, Cn, Linde brak.

Umiejętność, sprawność, biegłość: Naprzod o ćwiczoność á o opátrzność/ nic ſie ſtáráć niechćieyćie o mię/ gdy mi tylko zezwolićie przećiw iemu ćiągnąć HistOtton 52v.

Cf 1. ĆWICZENIE, ĆWICZEŃSTWO, ĆWICZYZNA]

MB