[zaloguj się]

ĆWICZYZNA (2) sb f

Fleksja
sg
N ćwiczyzna
A ćwiczyznę

sg N ćwiczyzna (1).A ćwiczyznę (1).

stp, Cn brak, Linde XVII (XVIII) - XVIII w.

Ćwiczenie, nauka, biegłość, doświadczenie, wprawa [tylko w rymie] (2): Cżyrſtwość młodym moc dawa y dobra ćwicżyzná/ A ſtáremu przynośi pocżćiwość śiwizná. BielKom Cv; Dziwną twoię [świecie] znam w ludziech ćwicżyznę Widząc w młodych ſtátecżną śiwiznę/ Stárym záſię dopuſzcżaſz płochośći BielKom D5v.

Cf 1. ĆWICZENIE, ĆWICZEŃSTWO, [ĆWICZONOŚĆ]

KN