[zaloguj się]

ĆWIKIEŁKA (2) sb f

Tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg
G ćwikiełki
I ćwikiełką

sg G ćwikiełki (1).I ćwikiełką (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Dem. odćwikła (2): nápoły głowki [kapusty] przekrawáiąc nadobnie ią vłożyć/ ćwikiełką przekłádáć/ koprzyku do niey nakłáść/ thedy będzie y ſmácżna y cżyrwona RejZwierc 110v; Nuż też ćwikiełki w piec námiotawſzy/ á dobrze przypiekſzy nadobnie ochędożyć/ w tálerzyki nákráiáć RejZwierc 110v.

KN