[zaloguj się]

DOKĄDINĄD (1) av

o jasne.

stp, Cn, Linde brak.

Wskazuje miejsce, bliżej nieokreślony, odmienny od znanego cel w przestrzeni; gdzie indziej: Quo tute agis C. Quonam nisi domum, Do kąd ſie prowádźiſz/ Czy do kąd ynąd/ yedno do domu. Mącz 344b.

JZ