[zaloguj się]

[DOKONAŁY part praet act pf

Fleksja

G sg n comp dokonalsz(e)go.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Wiarygodny, prawdopodobny: nisi probabiliorem sententiam de diis quos usque modo coluimus protuleris (marg) dokonalſzego vyrzeczenya Glosy I nr 67.

Cf DOSKONAŁY]

MK