[zaloguj się]

DORADZAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg m con by dorådzåł.

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. doradzić.

Udzielać rady [komu]: Aby ſtároſty iego/ gdy zechce/ ſadzał Do więźienia/ á rádźie [egipskiej Józef] mędrſzy doradzał. KochPs 158.

Formacje pochodne cf RADZIĆ.

KN