[zaloguj się]

DORADZIĆ SIĘ (2) vb pf

Zawsze się.

o oraz a prawdopodobnie jasne (tak w doradzić).

Fleksja
praet
pl
1 m pers my się doradzili

praet 3 sg doradził się (1).1 pl m pers my się doradzili (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Zasięgnąć rady, poradzić się, naradzić się; dojść do decyzji (2): Y oſtanie przy tey radzie Iż to wtem nadzieje kładzie Czo tu ſtrojł za żiwota Iż już prozen odkłopota Aliecz ſyę ſnacż zlie doradzył Ieſli że ſyę tak obłądzył RejKup r8v, p5v.

Formacje pochodne cf RADZIĆ SIĘ.

KN