[zaloguj się]
DOSTACZNI  stp; Cn, Linde brak.

Cf DOSTATECZNY