[zaloguj się]

2. DOSTAWAĆ (4) vb impf

o jasne; w inf oba a jasne, w formach tematu dostaw- pierwsze a pochylone; w formach tematu dostaj- a jasne.

Fleksja
inf dostawać
indicativus
praes
sg pl
1 doståwåm
3 dostają

inf dostawać (1).praes 1 sg doståwåm (1).3 pl dostają (1).part praes act doståwając (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

Znaczenia
1. Dopisywać, dotrzymywać; parere Mącz; constare, non cedere, stare, subsistere, Cn (2): Pareo. Jeſtem posłuſzny/ ſtawam ſie/ doſtawam. Mącz 277d.
Zwroty: woj. »placu dostawać« = sustinere impetum hostium, tenere locum, statim rem gerere, non cedere irruentibus Cn (1): [Lech] Rozſzerzał z nimi [swoją drużynę] włość w ſzerz, wdłuz, ſzeroko, [...] Ná końcu mieczow gránice ſwe máiąc, A nieprzyiáznym plácu doſtawáiąc, KlonKr xx A.
2. Dojrzewać; coqui, devenire ad maturitatem, ematurescere, maturescere, maturare, mitescere, percoqui, permaturescere, pervenire ad maturam frugem Cn (2): Wyćisni ſok z korzenia przeſtępowego/ poki mu iágody nieroſną/ álbo niźli doſtáią. SienLek 80; á drugdźie zboże/ od tegoż dżdżá niewczáſnego/ niedoſtáwáć y káźićby ſye miáły. LeovPrzep A2.

Synonimy: 1. dotrzymawać; 2. doźrzewać.

TK