[zaloguj się]

DOSTAWAJĄCY SIĘ (1) part praes act

Fleksja

N pl subst doståwając(e) sie.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. 1. dostać.

Znaczenia
Dojrzewający: serotina poma, Pózne yabłká/ Nierychło ſie doſtawáyące. Mącz 389d.

Cf 2. DOSTAWAĆ SIĘ

TK