[zaloguj się]

DOSTĄPION (5) part praet pass

dostąpion (2), dostąpiony (2), dostąpion a. dostąpiony (1); dostąpion Mącz, LatHar; dostąpiony GroicPorz, ModrzBaz.

Pierwsze o jasne; w formie niezłożonej o jasne, w formie złożonej i w przypadkach zależnych teksty nie znaczą pochyleń, prawdopodobnie o jasne.

Fleksja
sg
mNdostąpion nNdostąpiono, dostąpion(e)
A Adostąpion(e)
pl
N subst dostąpion(e)

sg m N dostąpion (1).n N dostąpiono (1) LatHar, dostąpion(e) (1) ModrzBaz.A dostąpion(e) (1).pl N subst dostąpion(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. dostąpić.

Osiągnięty, uzyskany; accessus Mącz (5): Mącz 43c; áby nas tym zá iego przycżyną opátrzono/ co przez náſzę niepotężność nie może być doſtąpiono. LatHar 448; WysKaz 1.

dostąpion z czego (1): [tak przysięże] Iże dźiedźictwo o kthore ieſtem obwinion mam od tego N. kupione/ álbo dárowáne/ álbo s ſpadku Oyczyſtego doſtąpione. GroicPorz y4v.

dostąpion czym (1): Bo ia tu mowię o tey cnoćie/ ábo o męſtwie ktore potem á wielkiemi prácami bywa doſtąpione [quae sudore et laboribus maximis comparatur] ModrzBaz 39v.

Cf DOSTĄPIĆ, NIEDOSTĄPION

JW