[zaloguj się]

DOTYKAJĄCY (2) part praes act

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
n Adotykając(e)
pl
N subst dotykającé

sg n A dotykając(e) (1).pl N subst dotykającé (1).

stp notuje s. v. dotykać (się), Cn brak, Linde XVIII w. s. v. dotknąć.

1. Uwłaczający, ubliżający [czego] (1):
Wyrażenie: »czci [czyjej] dotykający« (1): W pozwie vſczypliwé ſłowá, y czci czyiéy dotykáiącé, niemáią bydź wnaſzáné SarnStat 141.
2. Odnoszący się do kogo, dotyczący [kogo] (1): O nyektorych rzeczach też pan ſam ácz przykazánye/ ktorego ſye odſtępowáć nyegodźi/ ále docześne álbo nye wſſyſtkich nas dotykáyące dał KromRozm II x4v.

Cf DOTYKAĆ

BC