[zaloguj się]

DOTYKAJĄCY SIĘ (7) part praes act

dotykający się (6), dotykając się (1) SarnStat 1174.

sie (5), się (2).

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNdotykający się fNdotykającå się nNdotykając(e) się
pl
N subst dotykając(e) się
A m pers dotykając się

sg m N dotykający się (3).f N dotykającå się (1).n N dotykając(e) się (1).pl N subst dotykając(e) się (1).A m pers dotykając się (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

1. Stykający się fizycznie, przytykający; continens Mącz, Cn; contiguus Cn (3): Continens, Vſtáwny/ dotykáyący ſie/ To zwłaſzczá co yeſt yedno podle drugiego/ yedno z drugiego roście. Mącz 447a.

dotykający się czego (1): vmárły w grobie Elizeuſzá leżący/ y vmárłego ſię ćiáłá prorockiego dotykáiący/ ożywiony ieſt. SkarŻyw 279.

W przen [czego] (1): tęn dziwny słupnik [= św. Symeon]/ [...] ptak duchowny ziemie ſię y pomázánia iey nie dotykáiący. SkarŻyw 31.
2. Odnoszący się, mający z czym związek, dotyczący [kogo, czego] (4): Ius singulare, et ius privatum, Oſobliwe práwo niektórych ártikułów ſie dotykáyące. Mącz 178d; [tajemnice] dotykáiące ſye [contingentia JanStat 269] álbo Krolewſkiego Máieſtatu/ álbo Rzeczypoſpolitey/ álbo oboygá/ żadnemu [...] nie odkryię SarnStat 35, 691.
a. Zajmujący się czymś, wykonujący jakąś funkcję (1): O zgwałceniu Rękoymiów álbo Aktorá ſprawiedliwośći poządáiących. IEſliby [kto] Rękoymie ábo Poſły [...] poſłáné do śiebie w rzeczách kmiecych [... ] dotykáiąc ſie/ to ieſt/ ręcząc ábo áreſtuiąc bydło/ [...] ábo którékolwiek inné ruchomé rzeczy [...] zgwałćił/ ábo vbił: takowy pozwány y pokonány ſowité rány ránionému zápłáćić/ [...] ma SarnStat 1174.

Synonimy: 1. macający, poruszający, ruszający; 2.a. bawiący się, obierający się, parający się.

Cf DOTYKAĆ SIĘ

BC