[zaloguj się]

DOWCIPEK (1) sb m

Fleksja

A pl dowcipki.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

peior. Wybieg, sztuczka:
Szereg: »wymysł i dowcipek« : A krotkiemi ſłowy y proſtemi wſzytki ich wymyſły y dowćipki y árgumenty około tego odpráwim SkarKaz 636b.

Synonim: wymysł.

JZ