[zaloguj się]

DRUGDZIE (9) av

e jasne.

stp, Cn brak, Linde XVIXVII(XVIII) w.

1. Gdzieniegdzie, miejscami; gdzie indziej (8): WIlka drugdzie dzikiem pſem zową/ bowiem iemu poſthawą y wyciem podobien. FalZioł IV 12a; MiechGlab 77; a tak ſłuſznie przydáno to ſłowo niedróżnie/ aczgo téſz drugdźie nieprzypiſáno. MurzNT 18v; LeovPrzep A2; Wiemy że v was ná niektorych mieyſcách Burmiſtrz z Ráycámi Kśiężą święcą/ drugdźie ſie ſámi wdźieráią/ przez dźiwne fortele y fáworizowánia. WujJud 146; Oczko 7v.

Połączenie: »niegdzie ... a drugdzie« (2): BielKron 208; Kiedy do was z Rádámi ſwymi przyiedziemy/ Niegdzie ieſzcże przydamy/ á drugdzie vymiemy. BielSjem 15.

2. Niekiedy, czasem (1):

Połączenie: »niekiedy ... a drugdzie« (1): po Zydowſku Tſemách, ktore ſłowo Graeccy tłumácze wyłożyli niekiedy Ανατολή; á drugdzie też βλάσoς [!], to ieſt látoroſl. WujNT 196.

Synonimy: 1. niegdzie, niekędy; 2. niekiedy.

Cf DRUGDY

SB