[zaloguj się]

DUCHOWIEŃSKI (1) ai

Fleksja

N sg m duchowieński.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odduchowny” ‘kapłan’; dotyczący kapłana, kapłański: Sacerdotalis, ad sacerdotium pertinens, Kápłański/ duchowieński. Mącz 363c.

Synonim: kapłański.

Cf DUCHOWNY

AK